• vol1nr1-min
 • vol1nr2-min
 • vol2nr1-min
 • vol2nr2-min
 • vol3nr1-min
 • vol3nr2-min
 • vol4nr1-min
 • vol4nr2-min
 • vol5nr1-min
 • vol5nr2-min
 • vol6nr1-min
 • vol6nr2-min
 • vol7nr1-min
 • vol7nr2-min
 • vol8nr1-min
 • vol8nr2-min
 • vol9nr1-min
 • vol9nr2-min
 • vol10nr1-min
 • vol10nr2-min

CHARA – tidsskrift for skaberværk, pædagogik og dannelse

ISSN 1904-2094 NØGLETITEL: CHARA [ONLINE]
Udkom første gang i 2009
2 numre pr. volume
Seneste nummer: Volume 10 nr. 2
Volume 11, nr. 1 udkommer februar 2021

 

CHARA er et open access e-tidsskrift, der er optaget af alle aspekter af skaberværk, pædagogik og dannelse, som den udfolder sig i vores kultur i dag – den praksis, dens filosofi og dens teori. Dette peer-reviewede tidsskrift ønsker at give praktikere og forskere et talerør for derigennem at bidrage til vidensudviklingen og iværksættelsen af rige og meningsfulde bevægelser i vores samtid. 

 

CALL FOR PAPERS

Call for papers: Kunsten og pædagogikken i bevægelse

Kan vi genopdage kunsten og pædagogikken som andet og mere end væsensforskellige praksisser og domæner?

CHARAs næste temanummer handler om kunsten og pædagogikken i bevægelse. Hvad er kunst, hvad er pædagogik, og kan vi pege på et fælles grundfjeld for de to?

Hvordan udfolder kunsten og pædagogikken sig i det 21. århundrede? Hvilken rolle kan og skal kunstskolerne spille i fremtiden? Hvordan skaber og lærer børn, unge og voksne i vores kultur, og kan vi se tegn på forskydninger, tøbrud eller ligefrem overskridelser i de måder, som kunsten og pædagogikken tilegnes og præger vores kultur?

CHARA indkalder hermed bidrag fra praktikere, filosoffer og forskere, og vi opfordrer til at afsøge grænserne for dette tema. Hvilke konsekvenser har globalisering og teknologier for kunstens og pædagogikkens identitet, status og udbredelse?

Deadline for indsendelse af paper til redaktionen: mandag d. 25. januar 2021

Vi glæder os til at sende dette næste temanummer i luften!

Jens Skou Olsen, redaktør for CHARA