chara

Om Chara.dk

Chara.dk er interesseret i brændfelterne mellem kreativitet, spontaneitet, læring, improvisation, billedkunst, dans, skuespil, lyrik, arkitektur, filosofi, videnskab og religion. Dette møde er i fokus og målet er at skabe en levende og gerne eksperimenterende italesættelse af skabelsens mange landskaber.

Chara.dk er opstået i forlængelse af en udforskning af kreativitet, spontaneitet og vækstbaserede læringsmiljøer i den rytmiske musikkultur, som docent Jens Skou Olsen har foretaget i perioden 2003-2009 på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Denne udforskning samt projektering og starthjælp af E-tidsskriftet er delvist støttet af Rytmisk Musikkonservatoriums Forsknings- og Udviklingsenhed.

Chara.dk har tre overordnede formål:

  • at fremelske ny viden og erkendelse om kreativitet, spontaneitet og læring i mødet mellem kunst, filosofi, religion, pædagogik og videnskab
  • at skabe øget tværinstitutionel opmærksomhed og vidensdeling på dette felt.
  • at forskere, kunstnere, filosoffer og alle kulturinteresserede i Danmark og udlandet en inspirerende platform, som kan muliggøre udforskningen af nye ideer og praksisformer.

Chara.dk er medlem af Foreningen for Danske Kulturtidsskrifter, som er en interesseorganisation for henved 100 kulturtidsskrifter, der udkommer i Danmark, Færøerne og Grønland. Tidsskrifterne dækker alle kulturens fløje, har en høj professionel standard til fælles, repræsenterer det kulturelle vækstlag og har sine rødder i kulturens dynamiske miljøer.

Chara.dk er ISSN certificeret af det Kongelige Bibliotek. ISSN Network er en international organisation, som er oprettet indenfor rammerne af UNESCO's informationssystem UNISIST. ISSN er et internationalt identifikationsnummer for periodika, som blev indført i 1971 som en parallel til ISBN, International Standard Book Number, der gives til bøger. Alle artikler på Chara.dk bliver dermed indekseret i det Kongelige Biblioteks databaser og kan søges derfra.

Chara.dk har følgende ISSN numre:

  • ISSN 1904-2094 Nøgletitel: Chara [Online]

 

 

rmc

Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter
Holsteinsgade 5, 2.tv.
2100 København Ø
DK-1437 København K

 

Det kongelige Bibliotek
Det Kongelige Bibliotek
Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

 

ISSN Danmark

ISSN Danmark
Det Kongelige Bibliotek
Postboks 2149
1016 København K

 

rmc

Rytmisk Musikkonservatorium
Leo Mathisens Vej 1
DK-1437 København K