chara

For skribenter

Chara.dk er et tidsskrift, der arbejder for fremelskelse og fri formidling af ny viden om kreativitet, spontaneitet og læring på tværs af fag, institutioner og kulturer.

Netop dette tværgående møde nødvendiggør et åbenhjertigt møde, hvor forskellige paradigmer kan mødes og udveksle ideer på tværs af begrebs- og sprogbarrierer. Netværket er åbent og det fælles krav til bidragydere i netværket er undren, selvkritik og dialog.

Chara.dk ser som sine modtagere forskere, kunstnere, filosoffer, lærere, studerende ledere, medarbejdere ansat ved en mangfoldighed af institutioner, organisationer, udvalg og advisory boards. Chara.dk vedligeholder et modtagerliste, som p.t. tæller mere end 2000 personer og institutioner.

Hvis du ønsker at bidrage til Chara.dk kan du rette henvendelse til Skribent, som vil besvare din henvendelse.