chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
09. Videnskabsteatret - teatetformatet i videnskabens tjeneste

Gunvor Ganer Kreiberg, Peter Kastberg, Tatiana Chemi

Manchet

Denne artikel har flere dagsordner. For det første vil vi med denne artikel give en introduktion til fænomenet videnskabsteater (afsnit 1). For det andet – og det er vores hovedanliggende i denne sammenhæng – opstiller vi en nuanceret typologi over videnskabsteatrets værensformer. Da vi anser fænomenet videnskabsteater for at være et på mange måde komplekst fænomen, ønsker vi også at give en kompleks beskrivelse af det. Vi udforsker kompleksiteten på den måde, at vi belyser fænomenet videnskabsteater ud fra tre forskellige perspektiver: et kommunikativt, et læringsmæssigt og et dramaturgisk. Kernen i denne triangulering – og dermed udgangspunktet for typologiseringen – er en kommunikativ læsning af fænomenet videnskabsteater (afsnit 3). Denne kommunikativt orienterede typologi over videnskabsteatrets værensformer suppleres efterfølgende af en uddybende analyse af typernes respektive læringsmæssige potentiale (afsnit 4). Til behandlingen af det sidste perspektiv i vores triangulering, det dramaturgiske, har vi udvalgt tre (proto)typiske dramaturgiske virkemidler, nemlig rum, rolle og forløb, som vil blive læst ind i og diskuteret i sammenhæng med typologien (afsnit 5).

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

gunvor ganer

Gunvor Ganer Kreiberg
cand.mag., ekstern lektor, konsulent

Gunvor Ganer Krejberg er cand.mag. og ekstern lektor på Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, hvor hun underviser i kommunikation. Desuden er hun selvstændig konsulent og underviser og holder foredrag om blandt andet præsentationsteknisk. Hendes forskningsinteresser retter sig blandt andet mod det dramaturgiske som multimodal videnskommunikation og mod mødet mellem naturfaglige og humanistiske epistemologier.
Afholdes ligeledes foråret '10.

tatiana chemi

Tatiana Chemi
cand.mag., ph.d.

Tatiana Chemi er cand.mag. i Literatur, ph.d. i Teaterhistorie. Hun er forsker ved Universe Research Lab og Post.Doc. ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Hendes hovedinteresse er de æstetiske og kunstbaserede læreprocesser, såvel som de kreative læringsmiljøer. Hun er bl.a. tilknyttet forskningsprojektet ”Mange måder at lære på”, hvor hun udforsker Artfulness og kreativitet.

peter kastberg

Peter Kastberg
Ph.d., lektor

Peter Kastberg er Ph.D. og lektor på Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, hvor han forsker i videnkommunikation i og mellem organisationer og enkeltpersoner. Hans forskningsinteresse er særligt rettet mod fænomenet ’mediering af forståelse på tværs af videnasymmetrier’. Peter Kastberg underviser primært i virksomhedskommunikation og videnskabsretorik.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010