chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
10. Oplysning - skitser til en eksperimentel livskunst

Christian Ingemann

Manchet

Det er blevet moderne at tænke skabelse, eller kreativitet, som en aktivitet der udspringer fra individet og ender i et produkt. Skaberen og det skabte forbliver adskilte. Denne instrumentelle logik underforstår at den eller de skabende lades uberørt. Med en sådan tilgang har man gjort regning uden eksistensen, livet. Filosofien har imidlertid længe set anderledes på sagen; den skabende praksis er bundet til livet, udfordringen er livsæstetisk. For må ikke enhver betænkning af kreativitet begynde med dette projekt; at aftegne de praksisser der befrier os fra koderne, kategorierne, identiteternes vold – alt det der foregriber og spærre os vejen ud i det skabende liv. Her er selvrealisering dømt ude – det handler om selvtransformation.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

christian ingemann

Christian Ingemann
Cand.mag. filosofi, organisationsudvikler

Christian Ingemann (f. 1980), Cand.mag. filosofi og beskæftiget som organisationsudvikler. For tiden medudvikler af netværk for ”bærekrafts-filosofi” i relation til lederskab og organisering (i samarbejde med Cultura21 nordic) samt blogger på Primadonna dialoger.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010