chara

Vol 1, nr. 2 (2010)
Rejse ind i røde syner & grå spejle

Lis Engel

Manchet

Dette essay handler om at forbinde sig med kreativitetens mulighed som en praksis der udspringer af en uskyld, som ofte kaldes for ”begynderens sind”. – og som lader os berøre af og ride på den mulige urbevægelse, der åbner til kreativitetens uendelige rum. Dermed åbnes for et modtagelighed for bevægelser der berører alle steder i kosmiske netværk og berører og bevæger krop, hjerte, hjerne, jord og himmel. Det er selve livsenergiens uendelighedsrækker som gennem kreativitetens vilje og følelse samles i en sensitive bevægelses mangedimensionalitet af det styrede og det ikke-styrede, det synlige og det usynlige, af tonen som vibration der sætter alt i svingninger, der gør en forskel. Skabende praksis sætter spor der er virkelige og gør en forskel i vores liv.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

Lis Engel

Lis Engel
Lektor, forfatter

Forskningsemner
bevægelsens fænomenologi og æstetik, oplevelsens fænomenologi, dansens fænomenologi og æstetik, æstetiske læreprocesser, æstetisk oplevelse, æstetisk kommunikation, mindfulness i bevægelse, bevægelsesmeditation, krop og bevidsthed, sundhedspsykologi, bevægelsens psykologi

Primære forskningsområder
bevægelsens og dansens teori og praksis, bevægelsens psykologi, sundhedspsykologi, kvalitativ forskningsteori og metode, krop-psyke teknikker i teori og praksis, bevægelses meditation, afslapningsteknikker, krop og læring. Æstetisk praksis, kunstnerisk metode og kreativitet

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010