chara

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitet og kundskab

Mikkel Snorre Wilms Boysen

Manchet

I følge hovedparten af kreativitetsteoretikere betragtes kunnen som en forudsætning for kreativitet. Tanken er, at det kreative individ må kende og kunne et kundskabsområde for at kunne skabe noget nyt. Empirisk dokumentation for denne tese kan fx findes i Howard Gardners biografiske undersøgelse af anerkendte kreative individer som Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky og lign. Her konkluderes det desuden, at individet tidligst kan producere noget originalt og værdifuldt efter en oplæring i et fagområde på mindst 10 år. I nærværende artikel udfordres og diskuteres denne tese. Med udgangspunkt i nyere kreativitetsforskning argumenteres der for, at kundskab kan være hæmmende såvel som faciliterende i forhold til kreativt arbejde. Denne tanke underbygges og uddybes via en diskussion af et casestudie inden for området, musik og IT. I artiklens afslutning berøres en række kulturelle og pædagogiske implikationer med baggrund i artiklens pointer.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

Mikkel Snorre Wilms Boysen

Mikkel Snorre Wilms Boysen
Cand. mag., Lektor ved University College Sjælland

Mikkel Snorre Wilms Boysen (født. 1974) er Cand. Mag. i musik og historie fra Købenavns Universitet og videreuddannet på Danmarks Pædagogiske Universitet. I sit daglige virke, er han ansat som lektor ved University College Sjælland indenfor fagområderne musik og pædagogik og arbejder desuden som dirigent og skribent. Boysen har beskæftiget sig med musik og kreativ virksomhed på flere måder og med forskellige tilgange - både som komponist, udøvende kunstner og forsker. Af eksempler på Boysens produktioner kan nævnes albummerne Ned Med Musikken (2004), AkroPaten (2006), Den AkroPatiske Kompositionsskole (2007), Det Gode Menneske (2009), korværket De Ni Vidner (2004) samt artikelrækken i Dansk Sang ”Derfor er musikken den fineste kunstart af alle – et filosofisk perspektiv”. I 2007 opstartede Boysen kreativitetsværkstedet Den AkroPatiske Kompositionsskole.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010