chara

Vol 1, nr. 2 (2010)
Krops-tankedans med ord og verden i bevægelse

Rikke Schou Jeppesen

Manchet

Artiklen berører og vedrører dansen, og den praksis jeg arbejder med indenfor det felt. En dialog mellem krop og bevidsthed, mellem bevægelse og ord. Hvordan kan sproget åbne for oplevelse af bevægelse, kreativitet, levet liv? Indenfor mit eget interesse- og forskningsfelt, som er fænomenologiens og den kunstneriske bevægelsesforskning og -praksis, handler det om at få sproget og dansen til at indgå i åben dialog og lade mødet vokse. Man kan sige at jeg bevæger mig indenfor det der kaldes Performative Social Science. Vi befinder os således på grænsen mellem kunst og forskning. Det berører hvordan det er muligt at formidle praksis og oplevelsesbaseret viden om forskellige former for erfaring og praksis i form af ord, billeder, performance der gennem det performative åbner for en flerdimensionalitet. Det bliver en forskning der er tæt forbundet med kunstneriske metoder og forankret i en æstetisk- fænomenologisk udforskning af kreativitet i konkrete praksisfelter. Jeg kalder det en kropstankedans i titlen, fordi jeg allerede er optaget af et projekt der handler om at arbejde med en integreret krops-bevidstheds tilgang, som er stærkt inspireret af Ole Fogh Kirkeby’s begreb ’kropstanke’. Kropstankedansen foregår konstant i enhver oplevelse, indlevelse, refleksion. og det fænomenologisk- filosofiske og performative ståsted giver plads til at arbejde med dette som forsker. Denne artikel vil komme med forskellige eksempler som illustrerer denne ’praksis’.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

Rikke Schou Jeppesen

Rikke Schou Jeppesen
Cand. scient. Forskningsmedarbejder for forskergrupperne 'Krop, Læring og Identitet' og 'Idræt, Politik og Velfærd' ved Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Uddannet fra Institut for Idræt, Københavns Universitet – og har en særlig interesse for kreative processer og metoder, især i relation til kreativ bevægelse og dans. Som del af uddannelse studerede hun dans og sociologi ved University of California, San Diego i 2000-2001, hvor hun samtidigt var aktiv i det lokale dansemiljø i dansekollektivet GROUP, der specialiserede sig i ’site-specific’ forestilling, og improvisation som forestilling. Hendes specialeafhandling fra 2007 er en fænomenologisk undersøgelse af en performance teknik udviklet af den amerikanske performer Deborah Hay. I forlængelse heraf skrev hun i 2008 en artikel i dansetidsskriftet Terpsichore med titlen “Dansens ord - et sprog, der favner dansen: om ordenes dans og dansens ord i mødet med performer Deborah Hays praksis”. Hun er desuden medforfatter på flere videnskabelige artikler indenfor den humanistiske og samfundsvidenskabelige idræts- og danseforskning. Seneste artikler er udkommet i 2010 i Nordic Journal of Dance (med Lektor Lis Engel) og i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (sammen med lektor Laila Ottesen og videnskabelig assistent Birgitte Krustrup) om henholdsvis sprogets betydning for dansens formidling i en pædagogisk kontekst og om inaktive kvinders oplevelse og udbytte af et intensivt træningsprogram med løb og fodbold. Mail: rjeppesen@ifi.ku.dk.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010