chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
01. På tærsklen til overgivelsen - om kreativitetens psykologi

Thea Mikkelsen

Manchet

Indimellem kan det føles som om, at det er på tærsklen til overgivelsen, at værkets kvalitet afgøres. Her slås den streng an, som bliver afgørende for værkets videre udvikling. Lykkes det at få potentialet rent frem eller blokeres det af menneskelige begrænsninger, der får os til at trække os tilbage til det sikre og forsøge at undgå det felt, der føles som både tomhed og kaos? Dette er kreativitetens område og at undersøge kreativitetens betingelser er at undersøge dette: Hvordan vi i os selv og iblandt os tillader det nye at få form. Som den amerikanske malerinde Georgia O’Keeffe udtrykker det: ”Creativity is not the work of art, but the art of work.”

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

jens-skou

 

Thea Mikkelsen
cand. psych. & cand. mag. ekstern lektor

Thea Mikkelsen er cand. psych. og cand. mag. og arbejder som underviser, konsulent og foredragsholder i private og offentlige organisationer gennem sin virksomhed Center for Kreativitet. Ved siden af sin konsulentvirksomhed er hun ekstern lektor på Inst. for Psykologi på Københavns Universitet og fast tilknyttet en række kreative uddannelser, herunder Den Danske Filmskole, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus og Designskolen Kolding. Thea Mikkelsen er forfatter til bogen Kreativitetens Psykologi – Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke, der udkom i 2009 på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010