chara

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kunstens virkning – en filosofisk tankeproces i kunstens svøb

Morten Paustian

Manchet

I artiklen præsenteres Kunst som en levendegørelse af virkninger. Den kan gøre vores tanker levende ved at flette nærværet ind i vores egen afstand til verden. Herved kan der omvendt set opstå en indsigt i virkningers betydning for afklaringen af kunstens nødvendighed i sig selv. Kunstneren udfordres til at bytte plads med verden, for dermed at kunne træde i stedet for sin egen afstand til det skabende. Herved bliver den kunstneriske proces en absolut gestus til den frie bevægelse og dermed til menneskets udvikling som en form i verden. Kunsten kan i sin yderste form lære os at modtage og frembringe nye tanker og idéer til verden.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

Morten Paustian

Morten Paustian
Erhvervsfilosof, indehaver af Pantheon filosofi

Født 11. maj 1975. Indehaver af Pantheon filosofi. Arbejder med anvendelse af klartænkning indenfor uddannelse, virksomhedsrådgivning, integration og forretningsudvikling. De seneste år har forskningen været fokuseret på tankens virkning som en tilgang til erkendelse. Har i øvrigt skrevet Branding-filosofi og arbejdet med selv samme fagområde som en ekstrapolation af det enestående.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010