chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
02. Affektenlehre and protreptic - About the Mental States, Moods, Emotions and Affects regarding their character and their function in Protreptic

Ole Fogh Kirkeby

Manchet

Protreptic is the classical Greek art of assisting another human being in turning his mind towards his core values and towards his sense of self through philosophical and rhetorical dialogue. It is closely related to the Greek philosophical principle of “epimeleia heautou”, “to take care of one-self” in an ethical sense. Protreptic was practiced in the executive educational programs at that time directed towards top leaders with the aim of guiding them in controlling their passions morally for the sake of the commonwealth. Later it had enormous influence as the basis of advising, counseling and mentoring the powerful ruler. During the rise of democracies in the nineteenth century it died away, since the monarch could be controlled with other means than his own moral. Recently is has been revived as a new way of preparing leaders for their task and creating dialogical culture in the organization.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

chara

Ole Fogh Kirkeby
Professor, Copenhagen Business School, København

Ole Fogh Kirkeby er mag.art., dr.phil. og professor i ledelsesfilosofi ved Handelshøjskolen i København, hvor han også er leder af Center for Kunst og Lederskab. Hans store forfatterskab rummer såvel traditionel filosofi inden for feltet fænomenologi som filosofi anvendt på ledelse og organisering. Blandt bøgerne er Ledelsesfilosofi, Eventum Tantum, Sytten filosofiske fortællinger og bestselleren Det nye lederskab. Kirkeby har et omfattende virke som foredragsholder og konsulent både i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer.

Ole Fogh Kirkeby har også et ben i kunstens verden: Han har virket som violinist, og i 2003 blev han leder af det nyoprettede Center for Kunst og Lederskab ved Handelshøjskolen i København

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010