chara

Vol 1, no. 3 (2010) Special Issue: Creativity and Learning

09. Tanker fra Svalbard - Om undren, undervisning og ’practice-based research’ i kreative højere uddannelser

Finn Thorbjørn Hansen

Abstract

Denne artikel tager udgangspunkt i nogle lærings- og dannelseserfaringer fra arkitekt- skolerne i Danmark og særlig Designskolen Kolding, hvor en mere fænomenologisk og undringsbaseret undervisningstilgang i disse år bliver afprøvet. Kan man tænke sig en alternativ form for universitetspædagogik, hvor de Fire Stemmer (System, Fag, Person og Sag) kommer i spil, og hvor ’practice-based research’ tænkes fra en grundlæggende fænomenologisk-hermeneutisk position og ud fra en idé om en ’forsknings-poetik’? Og hvorledes skaber man undringsfællesskaber i undervisningen? Kan man undre sig uden ord?

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20100310.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

Finn Thorbjørn Hansen

Finn Thorbjørn Hansen
Cand.mag. i idehistorie og Æstetisk Kulturarbejde, og Ph.d. i pædagogisk filosofi, ved DPU, Aarhus Universitet.

Finn Thorbjørn Hansen er tilknyttet Forskningsprogrammet for de videre gående uddannelsers pædagogik og Forskningsenheden i vejledning på DPU. Hans forskning samler sig om den eksistentielle og dannelsesmæssige dimension af højere uddannelse og professionsudvikling med særlig fokus på undringspædagogik og filosofisk vejledning.
Han leder DPUs efteruddannelseskurser i Filosofisk vejledning og praktisk kundskab i professionsuddannelser og konsulentarbejde og har skrevet flere bøger om dette. Senest bogen At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (Hans Reitzel, 2010) og kommende bog er At tænke fra ordets inderside. Kundskabsværkstedet og de Fire Stemmer i højere uddannelse og professionsudvikling (Hans Reitzel, medio 2011). Kontakt: fth@dpu.dk

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010