chara

Vol 1, no. 3 (2010) Special Issue: Creativity and Learning

14. Læring som improviseret udvikling af praksis

Lars Brinck

Abstract

Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i socialt læringsteoretisk blik argumenteres for at se den skabende praksis som en kollektivt rettet bevægelse mod nye hand-lemuligheder. Herved udfolder sig et stadigt udvidet læringsrum, hvor musiker-nes forandrede deltagelsesmåde og musikkens forandrede udtryk ses som én og samme bevægelse.

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20100315.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

Lars Brinck

Lars Brinck
Lektor, prorektor (Ass. prof., ass. prncp.), forskningsleder (Head of research and development)

Lars Brinck er lektor i musikpædagogik og læring på Rytmisk Musikkonservatorium. Hans forskningsområder er ’musikalsk kommunikation’, ’kunstneriske udviklingsprocesser i læringsperspektiv’ og ’kollegial sparring og supervision’. Lars Brinck har publiceret oplæg og artikler og har 2 bøger under udarbejdelse.

 

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010