chara

Vol 1, no. 4 (2010) Kreativitet og ledelse

02. Kreativitet og ledelse. En læsning af fænomenet igennem potentialitetsledelse

Malou Juelskjær & Dorthe Staunæs

Abstract

Når ordene kreativitet og ledelse sættes sammen, flyttes fokus fra kreativitetens væsen, dvs. spørgsmålet om hvad kreativitet er, til de teknikker, teknologier og aktiviteter, som strategisk retter sig mod at tilvejebringe, forme, guide og styre kreativitet. Kan man det og i hvor høj grad? Vi vil introducere oxymoronet potentialitetsledelse, som en produktiv teoretisering, til at overveje de ledelsesbestræbelser, som retter sig mod at skabe det, vi endnu ikke ved, hvad er - og som kunne være ’kreativitet’ eller effekter af kreative processer. Samtidig vil vi overveje aktuelle ledelsesbestræbelser om at ’strække’ medarbejderne, eleverne, lederne selv samt de affektive investeringer i arbejdslivet, som en ledelsesstrategi, der ser ud til at skulle åbne for det potentielle – og åbne for appropriering af ’det potentielle’ til ’muligheder’ i stedet: muligheder for nye markeder, nye produkter, bedre STÅ-produktioner, bedre score i nationale læsetests, optimerede medarbejdere.

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20100402.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

malou juelskjær

Malou Juelskjær
Lektor, Ph.d.

Malou Juelskjær er ph.d. og lektor i socialpsykologi ved DPU, AU hvor hun blandt deltager i forskningsprogrammet Organisation og Læring. Hun har skrevet en lang række artikler i danske og internationale forskningstidsskrifter samt til en række bøger og antologier, med fokus på teori, begrebsudvikling og analyse af størrelserne tid, rum, krop og sociale kategorier i forhold til ledelses- og subjektiveringsprocesser.
Malou Juelskjær arbejder bl.a. med forskningsprojektet ”Ledelse i og af ny skolearkitektur”, og er følgeforsker på projektet ”Sans for min skole”. Hendes fokus er på samspil mellem arkitektur, læring, hverdagsliv og ledelse. (www.dpu/om/maju)

Dorthe Staunæs

Dorthe Staunæs
Ph.d., lektor

Dorthe Staunæs er ph.d., lektor i psykologi og leder af forskningsprogrammet Organisation og Læring ved DPU, Aarhus Universitet. Dorthe Staunas er bl.a. Regional editor for International Journal ofQualitative Studies in Education og har et omfattende forfatterskab af artikler i danske og internationale forskningstidsskrifter samt en række bøger og antologier.
Hun forsker i de performative effekter af ledelse i uddannelsesorganisationer og i organisationer, der benytter psy-ledelse, det vil sige ledelse, der benytter sig af pædagogiske og psykologiske metoder og begreber. Dorthe Staunæs er desuden en af Danmarks forende forskere i diversitet (køn, etnicitet og race) og er en hyppig kommentator i medierne. (www.dpu/om/dost)

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010