chara

Vol 1, no. 4 (2010) Kreativitet og ledelse

06. Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt?

Lene Tanggaard

Abstract

Temaet for dette nummer af Chara er ledelse og kreativitet, og redaktøren har opfordret mig til at skrive et indlæg om dette. Denne opgave tager jeg gerne imod. Det giver mig nemlig en anledning til at udfordre en af tidens meget dominerende antagelser: at kreativitet er noget særligt, og at ledelse af kreativitet derfor også per definition kræver noget særligt. Som antydet med overskriften på denne artikel, så er jeg ikke sikker på, at det forholder sig således. Kreativitet skal ledes, ja, men ikke nødvendigvis på mere specielle måder end så meget andet, der skal ledes. Og kreativitet er ikke en undtagelsestilstand i vores liv eller noget, der tilfalder særlige menneske. Det er snarere en livsnødvendig proces, der er med til at opretholde og forandre vores liv med hinanden. Artiklen er følgelig både et bud på en pragmatisk kreativitetsforståelse og en undersøgelse af, hvad ledelse kan bibringe kreative processer, både når de har brug for fremdrift, og når der snarere er brug for at træde på bremsen.

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20100406.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

Lene Tanggaard

Lene Tanggaard
cand.psych., Ph.d., professor ved Institut for Kommunikation

Lene Tanggaard er Cand.psych., Ph.d. og Professor ved Institut for Kommunikation og desuden leder af Center for Kvalitative Studier ved Aalborg Universitet. Seneste bøger fra Lenes hånd er: "Kreativitet skal læres - når talent bliver til innovation" fra 2008 på Aalborg Universitetsforlag, "Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen", Dafolo forlag 2009, "Kvalitative metoder - en grundbog" 2010 redigeret i samarbejde med Svend Brinkmann og "Fornyelsens kunst - at skabe kreativitet i skolen" på Akademisk forlag 2010. Lene er desuden forfatter til en række artikler i nationale og internationale tidsskrifter og medredaktør på Qualitative Studies, Nordiske Udkast og Chara.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010