chara

Vol 1, no. 4 (2010) Kreativitet og ledelse

07. Ledelse af kreative kræfters selvledelse

Lars Geer Hammershøj

Abstract

Årsagen til den megen fokus på kreativitet i disse år er, at kreativitet som menneskelig ressource med overgangen til videnssamfundet antages at blive en central kilde for økonomisk værdiskabelse. Det dominerende perspektiv på kreativitet er derfor det økonomiske perspektiv. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er sket en forskydning fra de sfærer, hvor kreativiteten traditionelt har udfoldet sig, hvilket ifølge Arthur Koestler er i videnskaben, kunsten og humoren/legen (Koestler 1964), og til deres økonomiske pendant: En forskydning fra videnskab til innovation i form af ny viden til brug i produktion, markedsføring, management; fra kunst til design i form af ny formgivning af produkter, markedsføring og organisationen; og fra humor/leg til oplevelse i form af ny oplevelse som del af købet, forbruget eller varen selv.
Overbegrebet for denne forskydning er innovation. Innovation er et specifikt økonomisk begreb i modsætning til begrebet kreativitet, der er et humanistisk og teologisk begreb, som går tilbage til forestillingen om den kristne gud, der kan skabe ud af intet (creatio ex nihilo). At vi i dag ikke kan sige kreativitet uden at sige innovation, og omvendt, er et uomgængeligt tegn på, at det økonomiske perspektiv på kreativitet i dag dominerer. Begrebet innovation blev præget af økonomen Joseph Schumpeter i 1920erne og 1930erne, og han skelner klart mellem kreativitet som det at skabe nye idéer, og innovation som det at føre nye idéer ud i livet og anvende dem i produktionen etc..

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20100407.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

Lars Geer Hammershøj

Lars Geer Hammershøj
Lektor, Ph.d., forfatter

2006-: Lektor i pædagogisk filosofi på Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, senere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
2003-2006: Adjunkt ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Underviser og vejleder ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi og generel pædagogik. Deltager i opbygningen og udviklingen af Forskningsprogrammet i Socialanalytisk Samtidsdiagnose.
2003-2003: Ansættes som ekstern lektorvikar ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Underviser i overbygningsforløbet 'Selvdannelse og fællesskab'.
1999-2002: Ansættes som ph.d.-stipendiat ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Har bl.a. forestået undervisningen i det sociologiske overbygningsforløb 'Dannelse i senmoderniteten'.
1999: Ansættes som forskningsassistent på Danmarks Pædagogiske Institut i København. Udarbejder under direktør Lars-Henrik Schmidts projektmæssige vejledning rapporten Dansk forskning i pædagogik og uddannelse. En kortlægning af perioden 1994-1999 til Undervisningsministeriet i forbindelse med etableringen af Danmarks Pædagogiske Universitet.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010