chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
06. Der er noget på spil - tanker om kreativitet

Steen Nepper Larsen

Manchet

Kreativitet er ikke bare fri leg, Guds skabelse af alt ud af intet, en genial kunstners tændgnist, en indre mental kraft, et slumrende alment menneskeligt potentiale eller noget, der først viser sig at have værdi, når et ’kreativt’ produkt afsættes på et marked. Kreativitet kan indtræffe, når mennesker i sociale formationer konfronteres med forandringsbehøvende sammenhænge, griber mulighederne og tør blande de forbudne frugter. Altid er der ’noget’ eller ’nogen’, der gør modstand. Kreativitet er et fænomen, der ægges af konfliktualitet. Modsætninger modner, og livserfaringer kan paradoksalt nok gøre os yngre. Men falsk er den modsætning, der gør traditionstilegnelse og ’skoling’ til kreativitetens antitese.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

steen nepper
foto Lars Bahl

Steen Nepper Larsen
cand.mag., ph.d.

Steen Nepper Larsen (f. 1958), lektor v. GNOSIS, Aarhus Universitets forskningsinitiativ til studiet af sind og tænkning (www.gnosis.au.dk ), cand.mag. i historie og samfundsfag (fra RUC, 1987); kritiker, racercykelfanatiker, foredragsholder, vinterbader, redaktør, tidl. lærer og underviser på Krogerup Højskole, RUC og CBS og medlem af bestyrelsen for Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse (www.sophia-tt.org ).

Koordinater: SNL, Gl. Strandvej 434B, 3060 Espergærde - tlf. 4913 5022
SNL, GNOSIS, Emdrupvej 54, 2400 Kbh. NV - tlf. 8888 9034

E-mail: stla@dpu.dk

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010