chara

Vol 2, nr. 1 (2011) Kreativitet og køn

06. Svært at tænke ud af boksen, når man ikke engang er derinde

Anita Frank Goth

Abstract

Kreativitet skal altså både indeholde en værdi og være en nyhed, men som kreativitetsforskere også pointerer, ja, så handler det ikke blot om at få nye idéer. For nok skal det kreative være nyt, men det skal også være passende og genkendeligt i forhold til en tradition. Derfor rejser artiklen spørgsmålet om, hvor demokratisk rammerne er for at udfolde kreativitet, hvis man forstår demokrati som en størrelse, der i sig selv har kreativitet som både forudsætning og mål? Samtidig træder køn sammen med de andre intersektionelle dansepartnere som alder, etnicitet, klasse og race ind på scenen, og samstemmende spørger de, om boksen, som de kreative skal tænke sig ud af, er rummelig nok til alle?

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20110106.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

Anita Frank Goth

Anita Frank Goth
Cand.mag. i dansk og filmvidenskab & redaktør på KVINFO, Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet

Anita Frank Goth, cand.mag. i dansk og filmvidenskab, er redaktør på KVINFO, Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet, og dennes webmagasiner: Forum for køn og kultur, der bringer aktuelle artikler på dansk om køn i forskning, kultur, politik og globale forhold, samt WoMen Dialogue, som henvender sig på arabisk, engelsk og dansk til en bred offentlighed med interesse for kvinders rettigheder i Danmark, Mellemøsten og Nordafrika.

En af KVINFOs hovedopgaver er at tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt. Her har Anita Frank Goth senest været KVINFOs projektleder i undersøgelsen Who Makes the News, der undersøger kvinder og mænds repræsentation i medierne, og været med til at programlægge konferencen Musik i ubalance på Rytmisk Konservatorium samt været en af hovedkræfterne bag Det Kongelig Bibliotek og KVINFOs 8.marts arrangementer, der fokuserer på litteratur, film og kunst – og naturligvis køn. Hun er udpeget til EU's Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men og er bestyrelsesmedlem i Foreningen for kønsforskning. Tidligere har hun været ansat i den skønlitterære forlagsbranche samt været underviser dels som ekstern lektor på Københavns Universitet og dels som fastansat adjunkt på læreruddannelsen, men altid – også som skribent - med køn og æstetiske udtryksformer som omdrejningspunkt.


2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010