chara

Vol 2, nr. 1 (2011) Kreativitet og køn

08. Sang til mennesket

Jens Skou Olsen

Abstract

Ord, begreber og sætninger handler om billeder af udvalgte dele af virkeligheden baseret på et menneskes forsøg på analyse. Dette forhold gør, at et hvert forsøg på gennem prosa at indfange meninger og forståelser vil grundstøde, i det forsøget i sig selv er ren analyse. En tanke jager dermed en anden tanke, og vi er lige vidt. Kun gennem poesien og kunsten kan vi forsøge at sige dét, der ikke kan siges - i de tavse mellemrum og uforståeligheder mellem tankerne, meningerne, begreberne og billederne.

Download PDF

Follow the link to download this article: PDF ARTICLE.
Stable URL for this article: http://www.chara.dk/artikler/20110108.pdfCopyright Notice
This article was prepared and layouted by Chara.dk. The text of this article and all of its content is copyrighted by the author. Reading and printing of this article is permitted on the condition that the notice of authorship is kept intact in the article.
If you make hardcopies or electronic copies of this article or use any parts therein created by the author, you must clearly and explicitly acknowledge the authorship of the text. By downloading this article you accept these conditions of fair use.

chara

Jens Skou Olsen
Kontrabassist, forfatter, docent på Rytmisk Musikkonservatorium i København

Jens Skou Olsen (født 15. august 1962) er en dansk kontrabassist, komponist og forfatter. Han udforsker kreativitet, bevidsthed og ledelse, er professionel udøvende kunstner med en omfattende international kompositions- og turnévirksomhed og virker som docent i de kunstneriske hovedfag ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han er ansvarshavende redaktør for E-tidsskriftet Chara, Tidsskrift for Kreativitet, Spontaneitet og Læring og arbejder med ledelsesudvikling i kommunalt og statsligt regi. Han har skrevet og redigeret artikler og bøger om kunst, ledelse, sorg og savn, kreativitet, improvisation og læring. Hans bidrag til antologien Ledelse og følelser i organisationer i samarbejde med professor Lene Tanggaard beskriver, hvordan en sanselig, relationel tilgang til ledelse med afsæt i Complex Adaptive Systems kan medvirke til en genopdagelse af begrebet ledelse som andet og mere end management.

Filosofisk praksis

En sanselig position
I spørgsmålet om kreativitet, bevidsthed og ledelse indtager Skou Olsen en sanselig position i en erkendelse af, at enhver tanke, oplevelse og følelse i sin grund er et resultat af strømmende livsprocesser. Kreativitet er dermed ikke blot et resultat af fornuftens rationelle målrettethed og en oplevelse er ikke et tænkningens projekt, men derimod emergente egenskaber i en levende krop – i sin natur er de sanselige projekter. Menneskets udfordring er at lære at tænke rigtigt og sanse dybt, og dette ser Skou Olsen som et dannelsesprojekt, som en lærende ekspansion og en udvidelse af horisonten i et åbent landskab. Han indtager en kritisk position i forhold til de senere års stigende konsensus omkring kreativitet og læring som et primært kognitivt projekt begrundet i social anerkendelse som foreslået af bl.a. de amerikanske psykologer Robert J. Sternberg og Todd I. Lubart.

Følelsernes anatomi
I sin udforskning af følelsernes anatomi peger Skou Olsen på, at følelser ganske som tanker og forestillinger kan være et resultat af fejltolkninger. Det løftede øjenbryn var ikke en kritik men blot en nervøs trækning, og den manglende øjenkontakt var ikke en afvisning men derimod blufærdighed. I det omfang, at fællesskaber, virksomheder og institutioner drives frem af mennesker, der forventes aktivt at bringe deres viden og kompetencer i spil, da må det stå klart, at enhver ledelsespraksis skal tage sit afsæt i en stærk med-følelse: et gensidigt levende og engageret møde med følelserne. Denne sanseligt baserede ledelsespraksis må være en vedblivende praksis i hverdagen, hvor de til enhver tid mangfoldige og sammensatte klingende følelser i organisationen søges italesat, oplevet, forstået, gensanset, genfortolket og transformeret i de nye erkendelsers lys.

Ledelse, relation og kommunikation
Det er derfor ikke muligt at forstå ledelse som begreb uden samtidig at forstå en relation – fremdrift kan ikke eksistere af sig selv i et vakuum, og ledelse kan kun leve i en relation til nogen eller noget. Ledelse udøves ikke af isolerede individer, men i relationer og vil tage sig forskelligt ud i forskellige sammenhænge. Da ledelse i sin grundsubstans er relation, må kommunikation være en første praksis i denne relation. Dermed bliver dét at kunne kommunikere til en helt afgørende første betingelse for, at ledelse overhovedet kan finde sted. Da relationer er både sarte og skrøbelige, skal de vedvarende opbygges, kultiveres, udvikles, formes og revitaliseres og det står klart, at relationens primære kendetegn er dens flygtighed.

Hvis vi ensidigt ser kreativitet som et rationelt projekt og derfor fokuserer på rationel fornuft og viden i vores kreative udviklingsprojekter vil det svare til at sætte sig ind på en god restaurant og begynde at spise menukortet.

Det er en pointe i Skou Olsens filosofi, at det er en risikabel praksis at opbygge relationer gennem kommunikation og at det sprog, som man vælger at anvende i kommunikationen derfor skal være i stand til at kunne forholde sig til og forhandle denne iboende ’fare’. Da ledelse virker gennem relationer og relationer er usikre, så betyder det, at ledelse er en egentlig usikker og risikabel praksis.

Metode
Skou Olsens filosofi interesserer sig for kreativitet, bevidsthed og ledelse i lyset af dels kompleksitetsforskningens erkendelser om emergens og selvledelse i lokalt begrænsede felter og dels i lyset af kunstens skabelses- og opførelsespraksis.

Kunstnerisk praksis

Musiker og komponist
Som musiker har Skou Olsen spillet og turneret med ind- og udenlandske stjerner bl.a. Lee Konitz, Chris Cheek, John Tchicai, Kenny Vollesen, Horace Parlan, Marilyn Mazur, Marie Bergman, David Murray, Etta Cameron, Kenny Drew, Harry Beckett, Gregory Hutchinson, Finn Ziegler, Andy Sheppard, Muhal Richard Abrahms, Harry "Sweets" Edison, Hank Jones og Ulla Henningsen. Senest har Skou Olsen i 2010 høstet stor anerkendelse (Boris Rabinowitsch i Jazz Special 2010) for CD'en Summer on the Moon feat. Nikolaj Hess, Charlotte Munck, Jonas Johansen, Christina von Bülow, Lars Storck, Benita Haastrup og Henrik Sveidahl. CD'en var i foråret 2010 blandt de nominerede til årets danske jazzudgivelse 2009. I Danmark har Skou Olsen gennem de sidste 22 år været en del af Christina von Bülow Trio med guitaristen Jacob Fischer. Som komponist har han bidraget til den danske sangskat i bl.a. sangantologien Sange til Morgen og Aften på Edition Wilhelm Hansen sammen med bl.a. Carl Nielsen, Per Nørgård, Bo Holten og Vagn Holmboe.

Udvalgt diskografi

 • Jens Skou Olsen Group: Summer on the Moon (RMC/CALIBRATED 2010).
 • Lydland: Lydland - en musikalsk rejse på første klasse[6] (GATEWAY)
 • Jens Skou Olsen Group: Summer on the Moon[7] (CALIBRATED)
 • Jens Skou Olsen Group: September Veje (DACAPO)
 • Ulla Henningsen: The Man I Love (SONY)
 • Jesper Thilo Quintet: Nothin' To Declare (MUSIC MECCA)
 • Ole Kock Hansen Kvartet & DR's pigekor: Årstidens Danske Sange vol. 1-4 (PLADEKOMPAGNIET)
 • Another World: Rainbow blues[8] (CALIBRATED)
 • Christina von Bülow Trio: Forelsket I København (CMC)
 • Christina von Bülow Trio: West of the Moon (MUSIC MECCA)
 • Christina von Bülow Trio: Solitude (MUSIC MECCA)
 • Christina von Bülow Trio: The Very Thought of You (MUSIC MECCA)
 • Benita Haastrup SUNRISE: Sunrise (CALIBRATED)
 • Spoiled Child: Spoiled Child (RMC/STUNT)
 • Helle Henning Quintet: Verden lige her (CALIBRATED)
 • Maj-Britt Kramer/Marie Bergman: Who Calls the Tune (STUNT)
 • Maj-Britt Kramer/Andy Sheppard: Once (STUNT)
 • Maj-Britt Kramer/Andy Sheppard: Something About Heroes (STUNT)
 • Nikolaj Hess/Jens Skou Olsen Quartet: Coral (EXLIBRIS)
 • Nikolaj Hess/Jens Skou Olsen Quartet: Hess/Skou Quartet (STORYVILLE)

Uddannelse, poster og resultater

 • Gæsteforelæser ved Designskolen Kolding Hvordan underviser vi i de kunstneriske fag? (2011)
 • Keynote Lecturer ved Nordic Network for Music Education (Nordplus) Course[9] (2010)
 • Gæsteforelæser ved Kulturministeriets Rektorers Symposium KURS (2010)
 • Guest Lecturer ved Kean University[10], New Jersey, New York USA (2010)
 • Gæsteforelæser ved Danmark Pædagogiske Universitetsskole [11] (2009)
 • Phd. kursus Transformations fra Copenhagen Business School[12] (2007)
 • Leder af Forsknings- og udviklingsenheden på Rytmisk Musikkonservatorium[13] (2007)
 • Medlem af Forsknings- og Innovationsstyrelsens Faggruppe 7 vedr. forskningsindikator - Dans, Teatervidenskab og Drama, Musikvidenskab[14] (2007)
 • Fagleder for de kunstnerisk udøvende hovedfag på Rytmisk Musikkonservatorium (2005)
 • Gæsteforelæser ved Musikpædagogisk Kompetencercenter (MPC)[15] Musikpædagogisk Kompetencecenter (MPC) informationsfolder (2005)
 • Dansk repræsentant i det europæiske udviklingsprojekt Glitterbird [16][17] (2005)
 • Uddannelseskoordinator ved Rytmisk Musikkonservatorium (1997)
 • Docent ved Rytmisk Musikkonservatorium (1997)
 • Fagkoordinator for de kunstnerisk udøvende hovedfag ved Rytmisk Musikkonservatorium (1997)
 • BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet (1992).
 • Statsprøvet musiker og musikpædagog fra Rytmisk Musikkonservatorium (1990)
 • Filmoperatør Den danske Filmskole (1984)
 • Sproglig student fra Metropolitanskolen (1981)
 • Realeksamen fra Hellig Kors Skole (1978)

Bibliografi

 • Skou Olsen, Jens: Syng danske sange nr. 11 (Edition Wilhelm Hansen 2008)
 • Skou Olsen, Jens (2011) Ledelsens og kreativitetens skyggesider - ledelse som symbolsk vold. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring, Vol.1, nr. 4 (2011), s. 423-446
 • Skou Olsen, Jens og Tanggaard, Lene et al., Elmholdt, Claus (Red.) (2011). Følsom ledelse. Forlaget KLIM.
 • Skou Olsen, Jens (2010) Creativity and Learning - Educating the Creative Mind. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring, Vol.1, nr. 3 (2010), s. 291-306
 • Skou Olsen, Jens (2010) Life long Creativity and Learning. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring, Vol.1, nr. 3 (2010), s. 255-256
 • Skou Olsen, Jens (2010) En søgen mod dansens dybde. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring, Vol.1, nr. 2 (2010), s. 149-162
 • Skou Olsen, Jens (2010) Kreativitetens værensformer. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring, Vol.1, nr. 1 (2010), s. 5-8
 • Skou Olsen, Jens (2010) Den kreative krise. Chara - Tidsskrift for Kreativitet, spontaneitet og læring,Vol.1, nr. 1 (2010), s. 33-45
 • Skou Olsen, Jens (2010) Educating the Creative Mind Conference Release[18]
 • Skou Olsen, Jens (2010) On the Nature of the Creative Mind Paper[19]
 • Skou Olsen, Jens (2010) Kunstens Krigsmark[20] RMC Forlag
 • Skou Olsen, Jens (2009) Strategiens to ansigter[21] Exart
 • Skou Olsen, Jens (2009) Hvor mange primadonnaer skal der til...?[22] Exart
 • Skou Olsen, Jens (2008). Syng danske sange, nr. 11[23] . Edition Wilhelm Hansen.
 • Skou Olsen, Jens (2008) Niklas Luhmann om uddannelse[24] Utopi 2010
 • Skou Olsen, Jens (2008) Pierre Bourdieu om uddannelse[25] Utopi 2010
 • Skou Olsen, Jens (2008) Kaos, uorden og dekonstruktion[26] Utopi 2010
 • Skou Olsen, Jens et al., Olesen, Peter (red.) (2005). Skilsmissebørn[27][28]. Kroghs Forlag.
 • Skou Olsen, Jens et al., Jensen, René A. (red.) (2003). Sange til morgen og aften[29]. Edition Wilhelm Hansen

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010