chara

Vol 1, nr. 1 (2010)
07. Kreative grænsekrydsninger

Lene Tanggaard

Manchet

Artiklen tematiserer kreativitet som led i en håndens epistemologi, der forsøger at nedbryde skel imellem hånd og ånd og imellem eksempelvis håndværket (opøvelsen af rutiner, vaner, god praksis) og kreativiteten (nyskabelsen af praksisser). Hovedpointen med artiklen er at give mulighed for en større klarhed på, hvad der skal til for at være kreativ, men også at åbne op for en diskussion af selve kreativitetsbegrebet og grænsefladerne imellem håndværk og kreativitet. Desuden er ambitionen at vride kreativitetsbegrebet ud af den transcendentale sfære og et lukket mentalt univers for at pege på en mere materiel og praksisforankret forståelse af det, vi kalder kreativt.

Download PDF

Klik på dette link for at downloade artiklen: PDF ARTIKEL.Rettighederne til denne artikel tilhører forfatteren. Mangfoldiggørelse og videredistribution må kun ske med forfatterens skriftlige tilladelse. Ved at downloade denne artikel bekræfter du, at du har læst og accepterer at efterleve de regler for videregivelse og mangfoldiggørelse, som de er beskrevet i kolofonen.

jens-skou

Lene Tanggaard
cand.psych., Ph.d., professor ved Institut for Kommunikation

Lene Tanggaard er Cand.psych., Ph.d. og Professor ved Institut for Kommunikation og desuden leder af Center for Kvalitative Studier ved Aalborg Universitet. Hun forsker i læring og kreativitet i praksis. Seneste bøger fra Lenes hånd er: "Kreativitet skal læres - når talent bliver til innovation" fra 2008 på Aalborg Universitetsforlag, "Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen", Dafolo forlag 2009 og "Kvalitative metoder - en grundbog" 2010 redigeret i samarbejde med Svend Brinkmann. Kommende udgivelse: "Fornyelsens kunst" på Akademisk forlag 2010.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010