Numre

VOL 1

Volume 1, nr.1 (2009)
Kreativitetens værensformer

Hvad er skaberværk og hvad betyder kreativitet for vores liv og udvikling? Hvilken rolle spiller pædagogik i vores valg, beslutninger og handlinger? Hvordan lærer vi at være mennesker, hvilken rolle spiller dannelse i vores liv? Er vores skoler gode nok?

Volume 1, nr. 2 (2009)
Kreative grænsekrydsninger

Hvordan udfolder vores kreativitet og skaberværk sig – kommer ideerne først, eller er det verden og håndværket, der først skubber os på vej? Dette temanummer handler om de kreative grænskrydsninger mellem ide og hånd, mellem individ og fællesskab og mellem skaberværk, pædagogik og dannelse.