chara

Ole Fogh Kirkeby
Professor, Copenhagen Business School, København

Ole Fogh Kirkeby er mag.art., dr.phil. og professor i ledelsesfilosofi ved Handelshøjskolen i København, hvor han også er leder af Center for Kunst og Lederskab. Hans store forfatterskab rummer såvel traditionel filosofi inden for feltet fænomenologi som filosofi anvendt på ledelse og organisering. Blandt bøgerne er Ledelsesfilosofi, Eventum Tantum, Sytten filosofiske fortællinger og bestselleren Det nye lederskab. Kirkeby har et omfattende virke som foredragsholder og konsulent både i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer.

Ole Fogh Kirkeby har også et ben i kunstens verden: Han har virket som violinist, og i 2003 blev han leder af det nyoprettede Center for Kunst og Lederskab ved Handelshøjskolen i København

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010