Finn Thorbjørn Hansen

Finn Thorbjørn Hansen
Cand.mag. i idehistorie og Æstetisk Kulturarbejde, og Ph.d. i pædagogisk filosofi, ved DPU, Aarhus Universitet.

Finn Thorbjørn Hansen er tilknyttet Forskningsprogrammet for de videre gående uddannelsers pædagogik og Forskningsenheden i vejledning på DPU. Hans forskning samler sig om den eksistentielle og dannelsesmæssige dimension af højere uddannelse og professionsudvikling med særlig fokus på undringspædagogik og filosofisk vejledning.
Han leder DPUs efteruddannelseskurser i Filosofisk vejledning og praktisk kundskab i professionsuddannelser og konsulentarbejde og har skrevet flere bøger om dette. Senest bogen At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (Hans Reitzel, 2010) og kommende bog er At tænke fra ordets inderside. Kundskabsværkstedet og de Fire Stemmer i højere uddannelse og professionsudvikling (Hans Reitzel, medio 2011). Kontakt: fth@dpu.dk

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010