Lars Geer Hammershøj

Lars Geer Hammershøj
Lektor, Ph.d., forfatter

2006-: Lektor i pædagogisk filosofi på Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, senere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
2003-2006: Adjunkt ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Underviser og vejleder ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi og generel pædagogik. Deltager i opbygningen og udviklingen af Forskningsprogrammet i Socialanalytisk Samtidsdiagnose.
2003-2003: Ansættes som ekstern lektorvikar ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Underviser i overbygningsforløbet 'Selvdannelse og fællesskab'.
1999-2002: Ansættes som ph.d.-stipendiat ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Har bl.a. forestået undervisningen i det sociologiske overbygningsforløb 'Dannelse i senmoderniteten'.
1999: Ansættes som forskningsassistent på Danmarks Pædagogiske Institut i København. Udarbejder under direktør Lars-Henrik Schmidts projektmæssige vejledning rapporten Dansk forskning i pædagogik og uddannelse. En kortlægning af perioden 1994-1999 til Undervisningsministeriet i forbindelse med etableringen af Danmarks Pædagogiske Universitet.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010