Alexander Carnera

Alexander Carnera
f. 1968 dr.phil et Phd. Forsker og udøvende kunster (romanforfatter).

Dr.phil på afhandlingen: Magten over livet og livet som magt. Studier i den biopolitiske ambivalens.
Udkommer med roman: Dacapo d. 15 nov.
Er ekstern lektor ved Handelshøjskolen i københavn tilknyttet institut for ledelse, politik og filosofi.
Har arbejdet med affektbegrebet i relation til arbejdsliv- og kunstneriske skabelsesprocesser. Flere danske og engelske bidrag herom.
Arbejder for tiden med forskningsprojekt om selvledelse som bekendelsesteknologi i kunst og litteratur.
Arbejder derudover med social innovation i rum og arkitektur.
Er fast skribent på den nordiske udgave af Le Monde Diplomatique hvor jeg skriver om kunst, litteratur, film og filosofi.
Arbejder med følgende forfatterskaber: Agamben, Spinoza, Deleuze, Foucault, Virno, Coetzee, Beckett, Kafka, film og billedkunst.
Mere udførlig CV og publikationsliste findes på link på CBS-og lpf’s hjemmeside

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010