Brian Due

Brian Due
Cand.scient.soc, Erhvervs Ph.d.-stipendiat ved Kommunikationsforum og Institut for Nordisk og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Brian Due er kandidat i filosofi og socialvidenskab (cand.scient.soc) og ErhvervsPhd-stipendiat ved Kommunikationsforum og Institut for Nordisk og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Brian Due har tidligere arbejdet som medredaktør på Kommunikationsforum, hvor han har beskæftiget sig med de fleste emner indenfor kommunikation. Hans forskningsinteresse i Phd-projektet er rettet mod den sociale udvikling af ideer og deltagernes (manglende) brug af kreative metoder. Ved siden af sin forskning afholder Brian Due også workshops og rådgiver om bedre møder, intern kommunikation, kreativitet og organisationsudvikling.

 

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010