Margit Saltofte Nielsen

Margit Saltofte Nielsen
Antropolog, adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Margit Saltofte Nielsen har lavet ph.d. projektet: ”Kreativitet i klasserum og mellemrum” - en etnografisk undersøgelse af projektopgaven i 9. klasser i forhold til kreative processer som skabelse af og ved situerede kulturelle vidensformer - Dette forsvares januar 2011.
Hun forsker i hvordan kreative læreprocesser og udtryksformer er relateret til anerkendelse i ’sociale rum’, særlig indenfor skoler og undervisningskontekster. Der er særlig fokus på de områder og relationer som ikke eksplicit benævnes kreative. Tilgangen er antropologisk såvel i undersøgelserne som i forståelsen af kreativitet.
Margit har publiceret artiklen: ”Skolen som potentiel kreativ kultur – projektopgaven som case” i antologien fra 2009 Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen, på Dafolo forlag.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010