Birgitte Asmussen

Birgitte Asmussen
Bevidsthed.nu

Birgitte Asmussen (f.1961) er uddannet kontorassistent og psykoterapeut. Har været i erhvervslivet i 34 år og gennem fastansættelser og vikariater arbejdet i mere end 40 forskellige virksomheder.
Etablerede i 2005 selvstændig virksomhed, Bevidsthed.nu, der arbejder med speciale i menneskelige forandringsprocesser på kollektivt og individuelt plan, set i privat såvel som erhvervslivssammenhæng. Bl.a. bidragyder og inspirator til Rolf Jensens bog ”Fremtidsmagerne”. Deltager i den offentlige debat i dagspressen og i Internetfora. Underviser, foredrager, arbejder med administrative opgaver på freelancebasis.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010