Inger Marie Larsen-Nielsen

Inger Marie Larsen-Nielsen
Cand. pæd. soc., og forfatter

Inger Marie Larsen-Nielsen er adjunkt og underviser på Diplom i ledelse ved VIA University College, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling.

Ingers fagområde er ledelse, og hun underviser i fagene Ledelse og organisation, Strategisk ledelse og Det Personlige lederskab med særlig interesse for tænkning og kreativitet samt aktionslæring som metode, strategi og filosofi.
Hendes hjertebarn er daginstitutionsledelse, da hun selv er rundet af dette felt med en professionsuddannelse som socialpædagog i ”rygsækken”, en karriere som daginstitutionsleder og en tid som konsulent indenfor børneområdet i Staten. Derudover er hun forfatter af artiklen Institutionsledere, læreplaner og socialt udsatte børn og unge, Tidsskriftet Vera no 39, 2007 samt bogen Daginstitutionsledelse. Profession og ledelse udgivet ved Hans Reitzels forlag i 2010.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010