jens-skou

Lene Tanggaard
cand.psych., Ph.d., professor ved Institut for Kommunikation

Lene Tanggaard er Cand.psych., Ph.d. og Professor ved Institut for Kommunikation og desuden leder af Center for Kvalitative Studier ved Aalborg Universitet. Seneste bøger fra Lenes hånd er: "Kreativitet skal læres - når talent bliver til innovation" fra 2008 på Aalborg Universitetsforlag, "Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen", Dafolo forlag 2009, "Kvalitative metoder - en grundbog" 2010 redigeret i samarbejde med Svend Brinkmann og "Fornyelsens kunst - at skabe kreativitet i skolen" på Akademisk forlag 2010. Lene er desuden forfatter til en række artikler i nationale og internationale tidsskrifter og medredaktør på Qualitative Studies, Nordiske Udkast og Chara.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010