helle hedegaard

Helle Hedegaard Hein
cand.merc., ph.d., forskningsadjunkt v/ Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Helle Hedegaard Hein er cand.merc. og ph.d. og ansat som seniorforsker ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Hun har forsket i ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet, hvor hun har forsket i forskellige aspekter af ledelse af sygehusvæsenets fagprofessionelle, og senest på Det Kongelige Teater, som hun i ca. 3 år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på den højtspecialiserede kreative medarbejder. Derudover er hun forfatter og foredragsholder.

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010