chara

Vol 1, nr. 1 (2010)

Kreativitetens værensformer

  Positioner omkring kreativiteten og dens værensformer

Indhold

Nr. 1 af Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring udkommer mandag d. 15.februar 2010. Interesserede skribenter kan henvende sig til Redaktionen. Deadline for manuskripter til næste nummer er mandag d. 19.april 2010.

Download Vol. 1, nr. 1 (2010) som eet samlet volumen her: Vol 1, nr. 1 (2010)

Leder

Kreativitetens værensformer MANCHET & PDF
Jens Skou Olsen Side 5-8

 

Artikler

01. På tærsklen til overgivelsen - om kreativitetens psykologi MANCHET & PDF
Thea Mikkelsen Side 9-13
02. Affektenlehre and Protreptic MANCHET & PDF
Ole Fogh Kirkeby Side 15-32
03. Den kreative krise MANCHET & PDF
Jens Skou Olsen Side 33-45
04. Isnen og flyden MANCHET & PDF
Oleg Koefoed Side 47-54
06. Der er noget på spil - tanker om kreativitet MANCHET & PDF
Steen Nepper Larsen Side 57-68
07. Kreative grænsekrydsninger MANCHET & PDF
Lene Tanggaard Side 69-79
08. Det kræver 70.000 rigtige beslutninger MANCHET & PDF
Helle Hedegaard Hein Side 81-86
09. Videnskabsteatret MANCHET & PDF
Gunvor Ganer Kreiberg, Peter Kastberg, Tatiana Chemi Side 87-116
10. Oplysning - skitser til en eksperimentel livskunst MANCHET & PDF
Christian Ingemann Side 117-123
11. Som i livet så også i musikken MANCHET & PDF
Palle Windfeldt Side 125

Bidragydere i dette nummer

Jens Skou Olsen
Musiker, komponist, docent ved Rytmisk Musikkonservatorium

Ole Fogh Kirkeby
Filosof, professor ved Copenhagen Business School

Thea Mikkelsen
Forfatter

Oleg Koefoed
Ph.d., aktionsfilosof

Steen Nepper Larsen
Lektor, Gnosis

Lene Tanggaard
Professor, Århus Universitet

Helle Hedegaard Hein
Lektor, Copenhagen Business School

Gunvor Ganer Kreiberg
Cand. mag., ekstern lektor

Tatiana Chemi
Universe Research Lab

Peter Kastberg
Ph.d., lektor

Christian Ingemann
Filosof, organisationsudvikler

Palle Windfeldt
Musiker, komponist

2011

Vol 2, nr. 1 (2011)
Kreativitet og køn - Creativity and Gender
Deadline: March 7., 2011
Release: March 25., 2011

2010

Vol 1, nr. 4 (2010)
Kreativitet og ledelse - Creativity and Leadership
Deadline: December 1., 2010
Release: December 20., 2010

Vol 1, nr. 3 (2010)
Specialudgave: Kreativitet og læring - Special Issue: Creativity and Learning
Deadline: August 23., 2010
Release: October 1., 2010

Vol 1, nr. 2 (2010)
Kreativitetens praksis - The Practice of Creativity
Deadline: Maj 3., 2010
Release: Maj 31., 2010

Vol 1, nr. 1 (2010)
Kreativitetens værensformer - Creativity and Modes of Being
Deadline: January 25., 2010
Release: February 15., 2010