Volume 10, nr. 2: formuler

Folkeskolen har i de seneste mange årtier væres en politisk krigsskueplads; og kampen har i langt overvejende grad været ført hen over hovedet på de lærere, børn, skoleledere, som egentlig burde være de første til at blive hørt. Forskere har fået stor indflydelse på folkeskolens dagligdag, og SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, diskuterer her de konsekvenser, som vi indtil nu kan identificere.
Folkeskolen har i de seneste mange årtier væres en politisk krigsskueplads; og kampen har i langt overvejende grad været ført hen over hovedet på de lærere, børn, skoleledere, som egentlig burde være de første til at blive hørt. Forskere har fået stor indflydelse på folkeskolens dagligdag, og SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, diskuterer her de konsekvenser, som vi indtil nu kan identificere.

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Målstyret undervisning – skolereformens nye centralnervesystem

Af Erik Schmidt

Den nye folkeskolereform drejer sig først og fremmest om styring af skolen, lærerne og undervisningen. Aftalens målings- og styringsteknologiske indhold truer pædagogikken og lærernes professionsidealer. Reformen indeholder mange modsætninger og lider i høj grad under manglen på forskningsmæssig tyngde, praktisk fornuft og forsvarlig finansiering. Det er derfor usandsynligt, at den kommer til at virke efter hensigten …

Hvis folkeskolen var en jumbojet, så var den styrtet ned forlængst!

Af Jens Skou Olsen

Så skete det igen igen! Senest bekræftede underdirektør i Dansk Industri Charlotte Rønhof, at hun mente, hvad hun sagde, da hun på skoleledernes nylige årsmøde udtalte til bragende skolelederklapsalver, at lærerne i folkeskolen “…har tudet rigtig meget og sat sig selv i en offerrolle…”

Kvælertag på dannelsen

Af Jens Raahauge

Efter at lærerne nu bliver sat mere fri i opfyldelsen af læringsmålene, skal dannelsen atter på dagsordenen og knyttes med et snuptag til de fastsatte kompetencemål. Men det lyder snarere som et kvælertag. Alle har nu indset, at læringsmålstyringen var et korset, der som alle andre snørliv fjernede ilten fra de korsetterede. Derfor skal der nu løsnes. Men problemet med snørliv, spidse sko og andre kropsbegrænsere er, at skelettet tilpasser sig og degenererer. Derfor kan man ikke bare løse op. Vi må se på konteksten. Hvordan kompenserer vi eller ligefrem genopbygger de deformerede ribben og de forknystede fødder?

Vi har jo brug for hinanden!

Af Dorte Brøchner Jessen

Hvad sker der, når vi med regneark og statistikker i hånden bruger tal til at sammenligne noget totalt usammenligneligt med en hensigt, der ikke handler om at have øje for os alle som myndige mennesker, men i en hensigt der handler om at få mest muligt økonomisk ud af det? ”Alt har enten en pris eller en værdighed” (Immanuel Kant 1724 -1804)

Tillidstab og kontrolforskydninger

Af Marie Hyldgaard Kjeldsen og Stig Skov Mortensen

Hvis man meget kort skal beskrive reformen af den danske folkeskole fra 2014, så handler det grundlæggende om at fortsætte den mangeårige proces med at udsulte formålet med skolen og erstatte det med et antal politisk definerede og operationelle mål for elevernes læring. Der er tale om en endelig cementering af det arbejde man i 2000 påbegyndte med indføringen af Klare Mål, senere Fælles Mål. Således kan folkeskolereformen ses som det sidste skub til den forskydning, der sket fra en skole, der legitimerede sig gennem sit formål til en skole, der legitimerer sig gennem sine mål. Denne forskydning kan ved første øjekast forekomme uskyldig, men som vi skal vise i det følgende så har bevægelsen fra formål til mål store konsekvenser for skolen og – især – lærernes mulighed for at legitimere deres faglighed. Dette ses blandt andet ved de forskydninger som vi her skal vise også kommer til udtryk omkring tillid og kontrol.
bidragydereidettenummer3
Næstformand, SOPHIA – Tænketank for pædagogik og dannelse

Erik Schmidt

Næstformand, SOPHIA – Tænketank for pædagogik og dannelse
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole. Medlem af bestyrelsen for SOPHIA

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole. Medlem af bestyrelsen for SOPHIA
Formand, SOPHIA – Tænketank for pædagogik og dannelse

Jens Raahauge

Formand, SOPHIA – Tænketank for pædagogik og dannelse
Stifter, oplægsholder, underviser, samtalepartner, foredragsholder. Medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse.

Dorte Brøchner Jessen

Stifter, oplægsholder, underviser, samtalepartner, foredragsholder. Medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse.
Medlem af bestyrelsen for SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse

Marie Hyldgaard Kjeldsen

Medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
Ekstern lektor, RUC, medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse

Stig Skov Mortensen

Ekstern lektor, RUC, medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse