Volume 3, nr. 2: Zigzag mellem væren og bæren

Hvad kommer først: gøren eller væren? Bli'r vi os selv gennem det, vi gør – eller "er" vi i en dyb forstand allerede, langt før vi "gør" vores liv? Er et menneskeliv en tilværelse eller en "tilbærelse"? Dette temanummer handler om kreativitet og dannelse, om pletskud og fejltagelser, om modstand og medvind.
Hvad kommer først: gøren eller væren? Bli’r vi os selv gennem det, vi gør – eller “er” vi i en dyb forstand allerede, langt før vi “gør” vores liv? Er et menneskeliv en tilværelse eller en “tilbærelse”? Dette temanummer handler om kreativitet og dannelse, om pletskud og fejltagelser, om modstand og medvind.

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Kreativitet som en dyb, spontan værensform

Af Jens Skou Olsen

Hvad er kreativitet og hvad betyder kreativitet for vores liv og udvikling? Hvilken rolle spiller spontanitet i vores valg, beslutninger og handlinger? Hvordan lærer vi at være mennesker, hvilken rolle spiller dannelse i vores liv og er vores skoler gode nok? Jeg er interesseret i de ideer og forestillinger, vi skaber, nærer eller forkaster om den verden, vi er en del af. Jeg ser dette arbejde som vigtigt fordi, som den amerikanske historiker Charles Austin Beard formulerede det, vores verden i det store og hele er styret af de ideer, vi har om verden. Når vi konstruerer større mentale strukturer, som for eksempel pædagogiske teorier eller uddannelsessystemer, så gør vi det uværgerligt på fundamentet af de ideer, vi beboes af omkring pædagogik, uddannelse og alt muligt andet iøvrigt. Nye udbrud af kunst, pædagogik og uddannelse, der rent faktisk viser sig at være anderledes eller nyskabende er ifølge denne logik en direkte konsekvens af, at det er lykkedes os at fremelske andre eller nye ideer eller drømme om kunst, pædagogik og uddannelse.

Jeg fortjener en flødebolle - om at fejre fejltagelser i undervisning

Af Tatiana Chemi

For nylig har jeg afholdt et kursus om et emne, jeg holder meget af: Artfulness. Målgruppen var skolelærere med deres ledere, i alt ca. 50 deltagere. På programmet var der en bred introduktion om, hvordan man inddrager kunstbaserede redskaber, strategier og metoder i undervisning. Jeg har defineret og uddybet Artfulness andre steder, derfor henviser jeg nu til disse artikler – fokus i denne artikel er nemlig et andet.

Music Moves the Minutes

Af Sara Stevens Zur

Lance and Tiffany, both age 5, are singing loudly as they color, cut, and paste a worksheet about a letter of the alphabet that they have been learning. They work as quickly as possible, knowing that as soon as they turn in their work, they will be allowed to have free time in the play area. This is especially difficult for Lance, who is often one of the last in his class to finish, and whose compulsion to play seems very strong. Tiffany stops singing for a moment, and Lance appears flustered. He stops his work, turns to Tiffany and commands, “You have to sing!”

Zigzag and Balance

Jody Cassell

In the United States, the role of Teaching Artist is emerging as a profession. In some places it is still considered quite a novel way to be employed and in others it is recognized as a vital contributing part of the education system. This paper explores this Teaching Artist’s perspective on the challenges of working in short time frames on a contract basis in a system where academic performance is being evaluated at an increasingly earlier age. It also explores and acknowledges the vital use of the art form of dance as a source for inspiration, renewal and growth.
bidragydereidettenummer3
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole
lektor v. GNOSIS, Ph.d., cand. Mag., Universe Research Lab.

Tatiana Chemi

lektor v. GNOSIS, Ph.d., cand. Mag., Universe Research Lab.
Adjunct Professor of Music Education at Queens College, New York

Sara Stevens Zur

Adjunct Professor of Music Education at Queens College, New York
New York University School of the Arts, New York, USA

Jody Cassell

New York University School of the Arts, New York, USA