Volume 4, nr. 1: Pædagogik og dannelse i kunsten

Et liv uden kunst – dvs. musik, maleri, poesi, dans og meget andet – er en næsten umulig tanke; men hvordan kan vi så lære at leve med og i kunsten? Hvad betyder skoler, videnskab og praksis for vores muligheder for et liv med kunsten – og forudsætter dannelse, at vi gør det rigtige på den rigtige måde i den rigtige rækkefølge?
Et liv uden kunst – dvs. musik, maleri, poesi, dans og meget andet – er en næsten umulig tanke; men hvordan kan vi så lære at leve med og i kunsten? Hvad betyder skoler, videnskab og praksis for vores muligheder for et liv med kunsten – og forudsætter dannelse, at vi gør det rigtige på den rigtige måde i den rigtige rækkefølge?

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

The PONTES Approach for a creative and continued education of music teachers

By Alda de Jesus Oliveira and Vilma Fogaça

Considering that the traditional teaching methodologies that are based mostly on the transmission of knowledge are not adequate to the new socio and cultural demands of the society and that they do not aim to construct a reflexive and creative mind, the authors of this article believe that it is necessary to investigate and test alternative procedures to educate the future music teachers. They considered relevant to emphasize the following principles: quality, creativity, competency, collaboration, citizenship and cultural consciousness. Taking Unesco recommendations for the education of teachers, the main line of research focus on not only the cultural contents, but also in the four basic dimensions of the human being: knowledge, feelings and attitudes, skills and engagement on the tasks to be developed. All of these competencies are planned to be constructed from the experience (praxis) and the investigative processes.

Analyzing the development of Children’s Musical Thinking Through Music Composition Activities

By Ana Luisa Veloso and Sara Carvalho

This paper aims to foster understanding on how musical composition activities, in small and large groups, contribute to the development of musical thought in elementary school children. The above was investigated in the present study through the implementation of a music composition project, in an action research design. The project was developed with 72 third grade elementary pupils, aged 7 years old, attending a school in the North of Portugal. Data was generated from participant observation in the classroom by the teacher/researcher, video recordings of the sessions, a questionnaire and self-reports, in an attempt to understand how children ascribe meaning and develop their musical thinking in the ongoing activities of musical composition. Analysis of data consisted in the development of several conceptual categories that emerged from several comparisons among all the data sources. Findings suggest that the development of children’s musical thinking through music composition is based on a series of meaningful experiences lived by each child during the compositional process, by the emotions and feelings that emerge during these experiences, and by a shared emotional profile that slowly emerges in the entire group. Findings also suggest that one approach to teaching music through strategies involving musical composition, values holistic dimensions of musical thought such as expression, certain qualities of sound as timbre, dynamics, shape, texture, tension and musical gesture.

Kunstskoler og forskning

Af Jens Skou Olsen

Ludwig Wittgenstein var en af de største filosoffer i det tyvende århundrede, og citatet fortæller os, at han ikke var udelt begejstret for videnskabens væsen. Og det var der måske god grund til, da videnskaben, ifølge videnskabens egne paradigmer, ikke kunne (og kan) acceptere filosofi som en videnskab. Wittgensteins billede med videnskaben som et erkendelsesprojekt, der kører på forudlagte skinner beskriver et mindset, der prioriterer retningsbestemt, målbevidst og projekteret erkendelse. Der er i videnskaben enighed om, at det kun ved konstant at afgrænse er muligt for os at sige noget meningsfyldt om os selv og den verden vi lever i. Horisonten er for stor, sansningerne er så mange og så forskellige, at det ikke giver mening at kaste sig ud i at erkende dem alle på én gang uden først at lægge en plan for, hvad vi vil erkende og hvordan vi kan erkende det. Dette er videnskabens projekt. Hvad så med Wittgenstein og de vigtige erkendelser, som han nåede til? Det ikke-videnskabelige prædikat gør ikke filosofi til et mindre vigtigt menneskeligt erkendelsesområde – tværtimod ses de årtusindgamle erkendelser i filosofien som en grundforudsætning for al menneskelig aktivitet inklusive videnskab – men da filosofi i stedet for at gøre omfattende brug af systematisk indsamling, fortolkning og forklaring af empiriske data snarere forholder sig kritisk og analyserende til mennesket og dets søgen efter kærlighed og visdom falder den udenfor videnskaben. Vi har brug for en definition på begrebet Videnskab. Hvori består denne Wittgenstein’ske jernbane, og hvor leder jernbaneskinnerne hen?

Kunstner, musiker, entreprenør hele livet

Af Hanne Boel

Dette essay beskæftiger sig med dele af de udfordringer der er omkring kunstuddannelse og at leve som kunstner og undervise som kunstner. Hvilken rolle spiller vi som undervisere af unge kunstnere i en kunstart i rivende udvikling? Hvad er det for et liv, jeg er med til at uddanne til? Hvad vil det sige at udvikle sig som kunstner igennem mange år? Hvad er det for udfordringer jeg har stået med og står med i dag? Og er en uddannelse fra en kunstnerisk institution en fordel frem for at være autodidakt og gå i ”livets skole”?
bidragydereidettenummer3
Ph.D., MA (MUSIC), MA in Composition Federal University of Bahia, Brazil

Alda de Jesus Oliveira

Ph.D., MA (MUSIC), MA in Composition Federal University of Bahia, Brazil
Master of Music Education (UFBA) the Music School of the Federal University of Bahia

Vilma Fogaça

Master of Music Education (UFBA) the Music School of the Federal University of Bahia
Ph.d., Porto College of Education

Ana Luisa Veloso

Ph.d., Porto College of Education
Composer, Artistic Director at the Department of Art and Communication of Aveiro University

Sara Carvalho

Composer, Artistic Director at the Department of Art and Communication of Aveiro University
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole
Sanger, komponist, Professor i sang ved Rytmisk Musikkonservatorium

Hanne Boel

Sanger, komponist, Professor i sang ved Rytmisk Musikkonservatorium