Volume 5, nr. 2: Menneskeparadokset

Et blik på vores verden fortæller om to samtidige, men helt modsatrettede forskydninger: ensomhed, egoisme og rodløshed på den ene side, og samværsproblemer, -konflikter og krige på den anden side. Vi kan ikke være alene, og vi kan ikke være sammen. Hvordan kan vi leve med dette paradoks mellem individualitet og fællesskab?
Et blik på vores verden fortæller om to samtidige, men helt modsatrettede forskydninger: ensomhed, egoisme og rodløshed på den ene side, og samværsproblemer, -konflikter og krige på den anden side. Vi kan ikke være alene, og vi kan ikke være sammen. Hvordan kan vi leve med dette paradoks mellem individualitet og fællesskab?

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Individualitet eller fællesskab?

Af Jens Skou Olsen

Det ligner et paradoks: Vores kultur fokuserer på den ene side i stadig stigende grad på individets frihed til at forme sit eget liv – privatskoler, privathospitaler, privatpensioner, betalingsuddannelser, modulbaseret læring, fri bevægelighed m.v. samtidig med, at vi hver især oplever behovet for et stærkere tilhørsforhold til fællesskaberne, til det kollektive. Dét, at kunne skabe og indgå i skiftende netværk spiller en stadig mere afgørende rolle for os – for læring, udvikling og trivsel. Men er det et paradoks? Vi må diskutere, om der er tale om modsætninger i mødet mellem individualitet og fællesskab.

Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande.

Af Grith Okholm Skaarup

I en intensiv uge trænes filmproducere og executives fra atten nationer i udvalgte filmdiscipliner som finansiering, distribution, markedsføring, jura, ledelse og kommunikation. Undervisere og tutorer er fløjet ind til skolen for at bistå med deres viden, erfaringer og udfordringer inden den store eksamen, hvor de studerendes projekt skal vurderes foran et panel af anerkendte filmfolk fra hele verden. Forløbet er afslutningen på en ni måneders efteruddannelse i ”Audiovisual Management”, som er et af undervisningsforløbene ved den højtprofilerede EU-støttede Media Business School i Ronda, Spanien. Skolen har eksisteret i 20 år og dens renommé er godt. Typisk klarer de studerende sig rigtig godt efter uddannelsesforløbet. Jeg har fornøjelsen af for anden gang at være med som underviser i ledelse og kommunikation.

Rhizom møde-modellen

Af Brian Due

Ideudviklingsprocesser er ofte ineffektive. Mange medarbejdere bruger for meget af deres tid på at holde møder hvor de drøfte ideer der er uoriginale, og som aldrig bliver til noget. Det er ærgerligt, for potentialet er stort. I denne artikel præsenteres en række af de udfordringer ideudviklingsprocesser står overfor, og der tilbydes et redskab der tager udgangspunkt i den centrale metafor om rodnettet kaldet rhizomet.

Kreativiteten findes i nuet

Af Marianne Nygaard

Kreativitet kan læres, og kreativitet gror og blomstrer i de rette omgivelser og under den rette ledelse. Hvad er så de rette omgivelser? Hvordan kan du lede dig selv og andre til at blive mere kreativ? Hvad kræver det af dig som person og som leder at skabe de bedste rammer for at kreativiteten kan blomstre i fuldt flor? Jeg vil i denne artikel give mit bud på, hvad der sker med vores kreativitet og ledelse (både af os selv og andre), når vi er til stede i nuet og giver slip på vores begrænsende overbevisninger om, hvordan verden er.
bidragydereidettenummer3
Ph.d., forfatter, musiker

Jens Skou Olsen

Ph.d., forfatter, musiker & komponist Assoc. prof. ved Rytmisk Musikkonservatorium, København
Head of Communication and Marketing, Partner at WORKZ

Grith Okholm Skaarup

Head of Communication and Marketing, Partner at WORKZ
Ph.d., Institut for Nordisk og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Brian Due

Ph.d., Institut for Nordisk og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Cand.mag. i kommunikation og psykologi

Marianne Nygaard

Cand.mag. i kommunikation og psykologi