Volume 6, nr. 2: Lyt til din lytten til verden!

Inspiration, intuition, indfald, indsigt, indskydelse! Vi har i vores sprog rigtig mange ord, der handler om verdensvendthed – det vil sige at vi modtager frem for at sende eller lytter frem for at tale. Når vi oplever, at verden-kommer-ind-i-os, så er vi forbundet noget, der er mere end os selv; vi leder gennem at blive ledt (af verden), og vi skaber gennem at blive skabt (af verden). Måske er denne dynamiske verdensvendthedsbalance et vigtigt spor?
Inspiration, intuition, indfald, indsigt, indskydelse! Vi har i vores sprog rigtig mange ord, der handler om verdensvendthed – det vil sige at vi modtager frem for at sende eller lytter frem for at tale. Når vi oplever, at verden-kommer-ind-i-os, så er vi forbundet noget, der er mere end os selv; vi leder gennem at blive ledt (af verden), og vi skaber gennem at blive skabt (af verden). Måske er denne dynamiske verdensvendthedsbalance et vigtigt spor?

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Inspiration - et medium for musikalsk lederskab

Af Peter Hanke

Ledelse og inspiration er to gensidigt forbundne fænomener. En dirigent eller en hvilken som helst anden musikalsk lederskikkelse konfronteres ustandselig med et krav om at legitimere sin position og bevise sin relevans som den første blandt ligemænd eller som en generalist, der kan samle specialisternes udtryk til en helhed. I denne artikel argumenteres for at begrebet inspiration burde være et af de mest relevante steder at begynde sin søgen efter legitimiteten som leder uanset fagligt udgangspunkt.

Det fælles tredje – individets potentiale for verdensvendthed

Af Jens Skou Olsen

I disse år udkæmpes en kamp over alt i vores kulturs mange institutioner og vandhuller: en kamp, der handler om, hvordan vi bedst skaber mening, værdi, beskæftigelse, livsglæde og livsduelighed. Vores arbejdsmarked og hele sociale verden – som tidligere i høj grad var til at forstå, forberede sig til og måske ligefrem forudsige – er blevet flydende, turbulent og uforudsigelig. Vores velkendte institutioner og kulturbærere skifter ham, splittes op, privatiseres, nedlægges og transformeres, og vi må erkende, at vi ikke længere hverken kan håbe på eller forvente blot en smule stabilitet og klart udsyn for os og for vores børn. Hvad gør en kultur midt i et stormvejr?

Bandet – musikkens kreative organisation

Af Henrik Sveidahl

Det er altid stimulerende at foranstalte et møde mellem to eller flere på overfladen modsatrettede begreber – i dette tilfælde indeværende temanummers fokusbegreber, kreativitet og ledelse. Ofte kan man opleve, at nye forståelser og muligheder opstår netop der, hvor en tæt kinddans ved første øjekast ser enten umulig eller konstrueret ud. Mange kunstudtryk er opstået som et resultat af sådanne møder eller sammenstød om man vil. Den rytmiske musiks historie er een lang fortælling om, hvordan kulturmøder – ofte endda kulturkampe – mellem to eller flere samfundsmæssige, sociale eller musikalske virkeligheder har skabt grundlaget for helt nye og særdeles levedygtige musikformer og musikkulturer. Jeg vil i denne artikel forsøge at tænke højt over, om musikkens kreative organisationsformer kan inspirere til udvikling af organisationer og ledelse. Jeg vil tage udgangspunkt i mine egne erfaringer, dels som musiker og bandmedlem og dels som rektor gennem fem år på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). På baggrund af disse erfaringer vil jeg forsøge at trække nogle linjer, tegne et par perspektiver og stille nogle spørgsmål.

Kreativitet, ledelse og tysk

Af Annemari Nilsson

Jeg er folkeskolelærer og underviser på 26. år i den danske folkeskole, i en lille by ude på landet. I mange år fik vi eleverne fra de små landsbyskoler, når de skulle starte i 8. klasse i august. Dette betød, at lærere og elever ikke kendte hinanden på forhånd og at der skulle og måtte skabes helt nye fortællinger, når børnene startede hos os i sensommeren. Når man som jeg underviser i tysk, er der på forhånd skabt forventninger, forestillinger og fortællinger om såvel faget som læreren, særlig fra forældre- og bedsteforældres side.
bidragydereidettenummer3
Direktør, Exart Performance

Peter Hanke

Direktør, Exart Performance
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole
Saxofonist, rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København

Henrik Sveidahl

Saxofonist, rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København
Folkeskolelærer

Annemari Nilsson

Folkeskolelærer