Volume 8, nr. 1: Vær kreativ eller dø!

Det er en smart overskrift – men smag på den en gang til: den rammer plet! At være levende er ensbetydende med at være kreativ, idet livet selv kalder på vores opfindsomhed i det mindste som i det største. Måske er der ikke mere toiletpapir eller måske er strategien uholdbar. Men hvordan bliver vi bedre til at være kreative?
Det er en smart overskrift – men smag på den en gang til: den rammer plet! At være levende er ensbetydende med at være kreativ, idet livet selv kalder på vores opfindsomhed i det mindste som i det største. Måske er der ikke mere toiletpapir eller måske er strategien uholdbar. Men hvordan bliver vi bedre til at være kreative?

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Være kreativ eller dø!

Astrid Kilt

Tør du gøre ting, der er anderledes? Tør du falde uden for normen? Tør du være den, de andre ser underligt efter? Tør du tage risikoen for, at det, du skaber, bliver kritiseret, fordi det falder udenfor, hvad der forventes? Tør du skrive en artikel, der ikke har de sædvanlige tre bud, fire løsninger eller fem råd, og som ikke overholder de akademiske “regler” for artikelskrivning, som man lærte på universitetet? Jeg tør – jeg tør forsøge at være kreativ! Jeg tør slå et slag for, at vi skal turde være mere kreative, at vores ledere skal turde være kreative og lede os til mere kreativitet.

Kan man lære kreativitet?

Af Kirsti Rønnow

Én ting er at beskrive kreativitet og kreative processer. Noget helt andet er at praktisere undervisning, der understøtter den lærende i at udfolde sine kreative potentialer og opbygge kreative kompetencer. Artiklen diskuterer, hvad kreative kompetencer er, og hvordan man kan styre sin undervisning hen imod de kreative læringsmål, samtidig med at man tager individuelt udgangspunkt i de adfærdsformer, den enkelte studerende foretrækker. Artiklen diskuterer sammenhængen mellem (1) traditionel teori om hvordan kompetencer udvikles, (2) forfatterens egne udviklingsresultater inden for innovativ didaktik og (3) muligheden af at bruge managementmodeller og profiler i undervisningssammenhæng. Artiklen søger syntesen mellem de tre perspektiver, til gavn for arbejdet med kreativitet i undervisning.

Kreativitet og kundskab

Af Mikkel Snorre Wilms Boysen

I følge hovedparten af kreativitetsteoretikere betragtes kunnen som en forudsætning for kreativitet. Tanken er, at det kreative individ må kende og kunne et kundskabsområde for at kunne skabe noget nyt. Empirisk dokumentation for denne tese kan fx findes i Howard Gardners biografiske undersøgelse af anerkendte kreative individer som Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky og lign. Her konkluderes det desuden, at individet tidligst kan producere noget originalt og værdifuldt efter en oplæring i et fagområde på mindst 10 år. I nærværende artikel udfordres og diskuteres denne tese. Med udgangspunkt i nyere kreativitetsforskning argumenteres der for, at kundskab kan være hæmmende såvel som faciliterende i forhold til kreativt arbejde. Denne tanke underbygges og uddybes via en diskussion af et casestudie inden for området, musik og IT. I artiklens afslutning berøres en række kulturelle og pædagogiske implikationer med baggrund i artiklens pointer.

Pædagogisk kreativitet: fire benspænd

Af Jens Skou Olsen

I forbindelse med min undervisning på den Pædagogiske Diplomuddannelse på Den Danske Scenekunstskole valgte jeg at arbejde med nedenstående citater som udgangspunkt for en diskussion af pædagogik, filosofi og kritik dels som begreber og dels som forudsætninger for udvikling. Disse citater resulterede i nogle meget spændende samtaler, hvor vi gennem vores dialog kunne finde nye forståelser omkring, hvad det vil sige at undervise, at lære, for pædagogikkens væsen og vilkår samt ikke mindst sætte fokus på de muligheder for at få adgang til den højeste kapacitet, som vi sammen besidder
bidragydereidettenummer3
Udviklingskonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Astrid Kilt

Udviklingskonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Lektor, direktør INNOKREA

Kirsti Rønnow

Lektor, direktør INNOKREA
Lektor ved University College Sjælland

MIkkel Snorre Wilms Boysen

Lektor ved University College Sjælland
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole