Volume 8, nr. 2: Køn, kreativitet og mangfoldighed

I årtusinder har menneskeheden kæmpet med og mod undertrykkelse, uret og forskelsbehandling. Race, seksualitet, religion og kultur er eksempler på disse brudflader, men en anden og helt central brudflade skærer igennem alle de andre: kønnnens kamp med og mod hinanden – og den raser fortsat. Hvordan spiller køn, kreativitet og mangfoldighed sammen?
I årtusinder har menneskeheden kæmpet med og mod undertrykkelse, uret og forskelsbehandling. Race, seksualitet, religion og kultur er eksempler på disse brudflader, men en anden og helt central brudflade skærer igennem alle de andre: kønnnens kamp med og mod hinanden – og den raser fortsat. Hvordan spiller køn, kreativitet og mangfoldighed sammen?

Artikler

Klik for at læse og downloade artiklerne:

Vi graver huller, som musikken kan fylde op

Af Jens Skou Olsen og Butch Lacy

En samtale mellem Jens Skou Olsen og Butch Lacy om proces, inspiration, ejerskab og køn. Sammen undersøger de her inspirationens, ideernes, værkets og kønnets betydning og vægt i skabelsesprocessen.

Det tavse køn

Af Jens Skou Olsen og Kenneth Reinicke

En samtale mellem Jens Skou Olsen, Ph.d. og bassist og Kenneth Reinicke, Ph.d. og mandeforsker om maskulinitet, socialitet og tavshed. Samtalen berører maskulinitetens dobbelthed både i muligheden for at opnå store resultater men også i faren ved en destruktiv autonomi. Samtalen afsluttes i en afprøvning af begrebet ’køn’ som et ikke-statisk udtryk for menneskets mange mellemklange.

En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne

Af Jens Skou Olsen og Oleg Kofoed

En samtale mellem Jens Skou Olsen, Ph.d. og bassist og Oleg Koefoed, filosof om mandlige værdier, bevægelse, uansvarlighed og virtuositet. Samtalen undersøger det ukendtes natur og giver et bud på, hvordan vi kan tilnærme os en forståelse af det mandlige og kvindelige, der ikke er fastlåst i kønnet.

Svært at tænke ud af boksen, når man ikke engang er derinde

Af Anita Frank Goth

Kreativitet skal både indeholde en værdi og være en nyhed, men som kreativitetsforskere også pointerer, ja, så handler det ikke blot om at få nye idéer. For nok skal det kreative være nyt, men det skal også være passende og genkendeligt i forhold til en tradition. Derfor rejser artiklen spørgsmålet om, hvor demokratisk rammerne er for at udfolde kreativitet, hvis man forstår demokrati som en størrelse, der i sig selv har kreativitet som både forudsætning og mål? Samtidig træder køn sammen med de andre intersektionelle dansepartnere som alder, etnicitet, klasse og race ind på scenen, og samstemmende spørger de, om boksen, som de kreative skal tænke sig ud af, er rummelig nok til alle?
bidragydereidettenummer3
Pianist, komponist

Butch Lacy

Pianist, komponist
Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole

Jens Skou Olsen

Komponist, kontrabassist, Ph.d., Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole
Ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed

Kenneth Reinicke

Ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed
Filosof og ekstern lektor, Copenhagen Business School

Oleg Kofoed

Filosof og ekstern lektor, Copenhagen Business School
Kommunikationskonsulent, journalist og redaktør

Anita Frank Goth

Kommunikationskonsulent, journalist og redaktør